Advento pradžiaAdventas žymi keturių savaičių liturginį laikotarpį prieš Kalėdas.
Tai džiugus Jėzaus, kuris gimsta tam, kad išganytų žmoniją, laukimas.
Adventą mes turime pasitikti džiugia širdimi, nes laukiame gimstančio Jėzaus,
to, kuris patirs kryžiaus kančią tam, kad mus išganytų....
Brolis Arūnas