Rudens šventė

Įpusėjus rudeniui, vėlų spalio 14 – osios vakarą, Pakertų krašto žmonės rinkosi į tradicinę rudens šventę. 
Šventės vedėja, įsikūnijusi į svetingą ūkininkę, Marcelė Sindarienė sveikino visus susirinkusius, pasidžiaugė, kad jau rudenio darbai nudirbti ir kad pats laikas pasilinksminti.Ji negailėjo šmaikščių pasakojimų, kurių klausydamiesi žmonės džiūgavo ir gausiai plojo. 
Netrūko ir sveikinimų. Jau antri metai iš eilės rudens šventėje pagerbiami jubiliatai, sulaukę garbingo 80 – mečio. Žiežmarių apylinkės seniūnijos seniūnas Albinas Kmieliauskas gražiausiais žodžiais pasveikino garbaus amžiaus sulaukusias ir visų gerbiamas Anelę Šidlauskienę, Genutę Šidlauskienę, Marijoną Obieliavičienę, Bronislavą Biguzienę, Albiną Čižauskienę. Joms visoms buvo įteikti padėkos raštai ir gėlių puokštės. 
Kasmet tradiciškai prisimenami ir sodybų šeimininkai, kuriantys grožį apie save. Džiugu, kad žmonės tvarko ir gražina savo sodybas ne konkursams, o dėl savęs, puoselėdami ir puošdami Pakertus. 
Seniūnas dėkojo ir įteikė atsiminimo dovanas už nuoširdų ir kruopštų darbą puoselėjant Pakertų aplinką ir sodybų grožį Stasiui ir Marytei Jurgėlams, Juozui ir Onai Arlauskams bei Stasiui ir Genutei Statkevičiams. 
Pakertų bendruomenės pirmininkė Onutė Račiūnienė pasveikino visus, kurie aktyviai dalyvavo projekto “Laisvalaikis su šaškėmis įgyvendinime. Nugalėtojams buvo įteiktos dovanos. 
Šventę pagyvino skambiausi muzikos kūriniai, dainų melodijomis suskambusi Vievio KC kaimo kapela “Kazokynė”, vadovaujama Ričardo Ramanausko. Tranki kapelos muzika neleido šventės dalyviams ramiai sėdėti, vieni lingavo, dainavo, o drąsesni – šoko. Patys aktyviausi, linksmiausi buvo apdovanoti kas didžiule morka, kas pačiu didžiausiu ridiku. Tą vakarą ilgai negeso šviesos Pakertų salėje, žmonės linksminosi, vaišinosi rudens gėrybėmis.