Sveikinimas

Kai metų virsmas pasiekia gruodį, o tamsa užleidžia savo vietą plintančiai šviesai 
– ateina slaptinga Kalėdų naktis, nešdama ramybę, meilę ir viltį. 
Tegul sušildo ji užgautas širdis, paguodžia sužvarbusias sielas ir stiprina tikėjimą 
– gyvenimu, savo artimu, savimi…

Spektaklis - Susitikimas su Kalėdų Seneliu
Padėkos koncerte
Adventinis renginys

Mokytoja, tautodailininkė, garsi Lietuvos audėja,
ilgametė kanklių ansamblio „Kanklės“ vadovė,
puiki dainininkė ir renginių organizatorė
Ona Petronaitienė

Atverkime Dainų Skrynią

Lapkričio 18d. pačiam vidurdieny sugužėjo, susirinko vietiniai , ir ne visai vietiniai, bet prijaučiantys, ar mylintys dainą.
Susirinkus visiems dalyviams ir svečiams į Pakertų sceną įžengė Albina Mitkienė ir renginio sumanytoja Laimutė Kaulakienė. Renginys prasidėjo trumpu pasakojimu apie lietuvių liaudies dainą. Albina Mitkienė sudainavo lietuvių liaudies dainą “Saulutė nusileido”.
Žiūrovų širdis sujaudino pačių mažiausių  Pakertų lopšelio – darželio pasirodymas .
Kiek drąsiau į sceną žengė Žiežmarių gimnazijos Pakertų pradinio ugdymo skyriaus mokiniai.
Pirmieji pasirodė 1 –3 klasių mokiniai lydimi mokytojos Onutės Račiūnienės. Scenoje labai drąsiai jautėsi 2 – 4 klasių mokiniai su mokytoja Aldona Barnackiene, kadangi kartu dainavo ir pati mokytoja.
Liaudies dainas dainavo ir maži, ir dideli. Po mažųjų pasirodymo į sceną buvo pakviestas Pakertų skyriaus moterų vokalinis ansamblis, vadovaujamas Laimutės Kaulakienės, joms tyliai
kanklėmis pritarė Liauda Vaitkūnaitė. Jos atliko įvairių žanrų lietuvių liaudies dainas.Renginį pagyvino Albinos Mitkienės papasakojimas  “Pavasario piršlybos” .Visi žiūrovai,  turėjo puikią galimybę įsitikinti ir suprasti, kokios gražios yra mūsų dainos, koks tai neišsenkantis lobynas.
Visiems suėjus į sceną ,  moterų ansamblis sudainavo liaudies dainą “Aš prisimenu namelį”.
Renginyje dalyvavo Kaišiadorių rajono kultūros paveldėsaugos skyriaus vyriausioji specialistė, vykdanti vedėjo funkcijas Rita Janušaitytė, pasidžiaugė, kad vienoje scenoje liaudies dainą dainuoja kelios kartos, padėkojo visiems mylintiems dainą ir palinkėjo iš renginio išsinešti girdėtų dainų skambesį.

  
Pakertų Kapinaitės
Rudens šventė

Įpusėjus rudeniui, vėlų spalio 14 – osios vakarą, Pakertų krašto žmonės rinkosi į tradicinę rudens šventę. 
Šventės vedėja, įsikūnijusi į svetingą ūkininkę, Marcelė Sindarienė sveikino visus susirinkusius, pasidžiaugė, kad jau rudenio darbai nudirbti ir kad pats laikas pasilinksminti.Ji negailėjo šmaikščių pasakojimų, kurių klausydamiesi žmonės džiūgavo ir gausiai plojo. 
Netrūko ir sveikinimų. Jau antri metai iš eilės rudens šventėje pagerbiami jubiliatai, sulaukę garbingo 80 – mečio. Žiežmarių apylinkės seniūnijos seniūnas Albinas Kmieliauskas gražiausiais žodžiais pasveikino garbaus amžiaus sulaukusias ir visų gerbiamas Anelę Šidlauskienę, Genutę Šidlauskienę, Marijoną Obieliavičienę, Bronislavą Biguzienę, Albiną Čižauskienę. Joms visoms buvo įteikti padėkos raštai ir gėlių puokštės. 
Kasmet tradiciškai prisimenami ir sodybų šeimininkai, kuriantys grožį apie save. Džiugu, kad žmonės tvarko ir gražina savo sodybas ne konkursams, o dėl savęs, puoselėdami ir puošdami Pakertus. 
Seniūnas dėkojo ir įteikė atsiminimo dovanas už nuoširdų ir kruopštų darbą puoselėjant Pakertų aplinką ir sodybų grožį Stasiui ir Marytei Jurgėlams, Juozui ir Onai Arlauskams bei Stasiui ir Genutei Statkevičiams. 
Pakertų bendruomenės pirmininkė Onutė Račiūnienė pasveikino visus, kurie aktyviai dalyvavo projekto “Laisvalaikis su šaškėmis įgyvendinime. Nugalėtojams buvo įteiktos dovanos. 
Šventę pagyvino skambiausi muzikos kūriniai, dainų melodijomis suskambusi Vievio KC kaimo kapela “Kazokynė”, vadovaujama Ričardo Ramanausko. Tranki kapelos muzika neleido šventės dalyviams ramiai sėdėti, vieni lingavo, dainavo, o drąsesni – šoko. Patys aktyviausi, linksmiausi buvo apdovanoti kas didžiule morka, kas pačiu didžiausiu ridiku. Tą vakarą ilgai negeso šviesos Pakertų salėje, žmonės linksminosi, vaišinosi rudens gėrybėmis.