Palydėkime senuosiusĮsibėgėjus Adventui

Pakertų mokiniai su mokytojomis ir pakertiškiais
kūrybiniame užsiėmime


Tokius ežiukus ir eglutes mus išmokė pasigaminti
ŽKC tekstilės ir dailės būrelio
vadovas Rimutis Brazinskas


Dirbo visi, dideli ir maži


Mokytoja A.Barnackienė, kaip visada dėmesingaŠtai ko mes išmokome!Adventinė Popietė

Dieve, įžengiau į Tave kaip aklas piligrimas,

Kuris ieško Laimės savajame kely….

Tu būsi man išsivadavimas, gimimas…

O Tavo veidas suteiks ramybę širdy…


Už lango tyliai supasi pavargę gluosniai,

Ir Obelis, Dangaus sode pavirtus nuodeme karčia..

Matau kaip pilkuma, niūria vėsa apsidengia uosiai,

Bet laukiu… Tu ateisi… Nužengusi kaip žydams kritusi mana…


Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro

operos solistė Laima Jonutytė ir

pianistė Vaiva Blažienė.

Adventinių patiekalų ragavimas po gražaus koncerto
su pakiekalų gamintojais ir koncerto atlikėjomis

Romansų PopietėAš tebūčiau žvangantis varis ir skambantys cimbolai.
Ir jei turėčiau pranašystės dovaną ir pažinčiau
visas paslaptis ir visą mokslą;
jei turėčiau visą tikėjimą , kad galėčiau net kalnus kilnoti,
tačiau neturėčiau meilės, aš būčiau niekas.Tai ne apgaulė, tai ne 1939 metai,
čia mes 2009 m. romansų popietėje, Pakertuose


Svajingi gitaros garsai priminė meilės išgyvenimus


... Melancholiškas ilgesys, krintantys rudens lapai...


...Pradingusi meilė, ryžtas amžinai mylėti...

Ir jei išdalinčiau vargšams viską, ką turiu,
Jei atiduočiau savo kūną sudeginti,
Bet neturėčiau meilės, – nieko nelaimėčiau.

Dvi savos kūrybos pjeses atliko

Rankdarbių popietė

D.Vaitkevičienė pristato rankdarbius iš vilnos

Vilnos vėlimas - kruopštus užsiėmimas

R.Galkuvienė. Pirmi žingsniai tapyboje.

Rudens Šventė 2009Diedas

Bobulė

Buvo Diedas, Kirmėlė ir gražuolė Bobulė


O Marcelės saldų sūrį valgėme visi ...


"Abrusėlį" šoko panos ...

Plojo salėje Visi.


Dovanų taip pat daug gavom ...


Buvo daug garbių svečių ...


Žaidėm, šokom daug dainavomNuo Kapelijos garsų


Saviveiklininkų Vakaronė


Joninės 2009